Wednesday, August 29, 2012

JavaScript for differentiation of two different dates

JavaScript for differentiation of two different dates

following is the Java script for getting difference between two different dates 


<script type="text/javascript">
function DateDifference()
{
  var startDate = document.getElementById('<%=txtStartDate.ClientID%>').value;
  var endDate = document.getElementById('<%=txtEndDate.ClientID%>').value;

                var startDateSplit = startDate.split("/");
                var endDateSplit = endDate.split("/");

                var stDate = new Date(startDateSplit[2], startDateSplit[0]-1, startDateSplit[1]);
                var enDate = new Date(endDateSplit[2], endDateSplit[0]-1, endDateSplit[1]);


                var difference = (enDate.getTime() - stDate.getTime())/(1000*60*60*24);
               
                document.getElementById('<%=txtTotalDays.ClientID%>').value = difference+1;
}
 </script>

No comments:

Post a Comment